Sezioni

REGIONE BASILICATA:

 • Coordinatore Regionale:  Michele Aieta (Rionero in Vulture, PZ)
  Tel. 0972 72 64 29 – Fax 0972 72 64 48
  e-mail: aietamichele83@gmail.com

REGIONE CALABRIA:

 • Coordinatore Regionale: Gianfranco Filippelli (Paola, CS)
  Tel. 0984 48 33 73
  e-mail: g.filippelli@tiscali.it

REGIONE CAMPANIA:

 • Coordinatore Regionale: Antonio Febbraro  (Benevento)
  Tel. 0824 77 12 88
  e-mail: antoniofebbraro@virgilio.it

REGIONE LAZIO:


REGIONE PUGLIA:


REGIONE SICILIA:


REGIONE TOSCANA:

 • Coordinatore Regionale: Antonio Giordano  (Siena)
  Tel. 0577 23 31 76 – Fax 0577 23 31 77
  e-mail: giordano12@unisi.it; antonio.giordano@temple.edu